جدیدترین مطالب

بازدید : 65236

اموزش نقش برجسته شیر بال دار میراث هنر به طور کلی در تمام اموزش های دیگر گفتیم و باز هم میگیم که برای اجرای هر مدل گچبری باید طرح ان را روی پلاستیک ذخیم طراحی کینم این شیر بال دار را بر روی پلاستیک طراحی میکنیم وسایل مورد نیاز طراحی : به این صورت این […]

بازدید : 66343

گل و برگ از قسمتهای مختلفی تشکیل شده 1:ساقه اصلی 2:برگها 3:سریرگها به نوبت خدمت شما با تصویر معرفی میکنیم برگهای کشیده برگهای معمولی در این طرحها دقت کنید بحث چرخش در کشیدن برگها باید رعایت بشود این برگها رایج ترین و پر استفاده ترین برگها در گل و برگ هستند طرح اولیه برگها همینها […]

بازدید : 67810

لطفا پلاستیک ضخیم تهیه کنید تا طرح هاتون رو روی پلاستیک بکشید مهمترین بخش گچبری فرنگی چدنها هستند طرح صحیح چدن ها: به نقطه چینها دقت کنید شکستگی نداره حالت پرگاری به این عکس نگاه کنید چدنها کاملا رو دور چرخیده و شکل صحیح چدنها اینطور بهتر شد چرخش تو طراحی فوت کوزه گری حساب […]