آرشیو دسته: آموزش گچبری فرنگی

بازدید : 106601

گل و برگ از قسمتهای مختلفی تشکیل شده 1:ساقه اصلی 2:برگها 3:سریرگها به نوبت خدمت شما با تصویر معرفی میکنیم برگهای کشیده برگهای معمولی در این طرحها دقت کنید بحث چرخش در کشیدن برگها باید رعایت بشود این برگها رایج ترین و پر استفاده ترین برگها در گل و برگ هستند طرح اولیه برگها همینها […]

بازدید : 108513

لطفا پلاستیک ضخیم تهیه کنید تا طرح هاتون رو روی پلاستیک بکشید مهمترین بخش گچبری فرنگی چدنها هستند طرح صحیح چدن ها: به نقطه چینها دقت کنید شکستگی نداره حالت پرگاری به این عکس نگاه کنید چدنها کاملا رو دور چرخیده و شکل صحیح چدنها اینطور بهتر شد چرخش تو طراحی فوت کوزه گری حساب […]