آموزش گچبری حاشیه طرح تخم مرغی

اموزش انلاین در گروه تلگرام
مدت اموزش در این دوره 3 ماه هر شب یک ساعت اموزش با فیلم و توضیح کامل و پرسش و پاسخ و رفع اشکالات تمرینات هنرجویان

اطلاعات بیشتر
09157167142
گروه گفتگو و اطلاع بیشتر در مورد اموزش


اتمام اموزش انلاین این دوره …


بعد از پایان اموزش میتوانید دی و دی اموزش را از فروشگاه میراث هنر سفارش دهید