آرشیو برچسب: گچبری

بازدید : 108505

لطفا پلاستیک ضخیم تهیه کنید تا طرح هاتون رو روی پلاستیک بکشید مهمترین بخش گچبری فرنگی چدنها هستند طرح صحیح چدن ها: به نقطه چینها دقت کنید شکستگی نداره حالت پرگاری به این عکس نگاه کنید چدنها کاملا رو دور چرخیده و شکل صحیح چدنها اینطور بهتر شد چرخش تو طراحی فوت کوزه گری حساب […]